The Wayback Machine - /web/20170804020335/http://www.beijingcych.com:80/menushow_278_4_29.html
科室
专家
首页 >> 专家介绍 >> 乳腺科
高国伟

医师职称:副主任医师
所属科室:乳腺科
医事服务费:
单位名称:北京市朝阳区妇幼保健院
  出诊时间
  周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
上午                           
下午                           
注:以医院当天出诊安排为准。
  治疗特长

乳腺炎、乳腺增生、乳腺肿瘤及外科痔瘘、阑尾炎、腹腔钩瘤。